rozwijać zdolności...
wyrażać siebie...
zachęcać do działania...
rozwijać zdolności...
rozwijać zdolności...
uczyć kreatywności...
dostrzegać piękno...
pobudzać wrażliwość...
uczyć kreatywności...

Wydarzenia

więcej »

Misją naszej szkoły jest odkrywanie, rozbudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych dzieci i młodzieży oraz przygotowanie świadomych i wrażliwych odbiorców, a także twórców kultury i sztuki.
Wspieramy rozwój osobowości naszych uczniów oraz pomagamy w realizacji pasji przyszłych artystów. Naszym celem jest również aktywne oddziaływanie na środowisko lokalne poprzez ożywioną działalność koncertową i edukacyjną.