Informacje

Ferie zimowe w Prywatnej Szkole Muzycznej I stopnia oraz Prywatnej Szkole Muzycznej II stopnia trwają od 13 stycznia 2020 roku do 26 stycznia 2020 roku.

____________

Wywiadówka dla Rodziców w Prywatnej Szkole Muzycznej I stopnia oraz Prywatnej Szkole Muzycznej II stopnia w Jaśle odbędzie się w piątek 10 stycznia 2020 roku w godzinach od 16.30 do 18.00.

____________

Plan zajęć grupowych w roku szkolnym 2019/2020 w Prywatnej Szkole Muzycznej I stopnia oraz Prywatnej Szkole Muzycznej II stopnia w Jaśle.

____________

Informacja dla uczniów klas programowo najwyższych w szkole II stopnia

Drodzy dyplomanci,
przed Wami ostatni rok nauki i jednocześnie ostatni, mamy nadzieję najprzyjemniejszy egzamin. W związku z tym przypominamy najważniejsze informacje dotyczące egzaminu dyplomowego wynikające z nowych przepisów. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych  podchodzicie do egzaminu dyplomowego:

  • z części  praktycznej - wykonujecie recital dyplomowy z zakresu przedmiotu głównego z udziałem publiczności (przy czym dopuszcza się możliwość podziału recitalu na dwie części wykonywane w różnych terminach),
  • z części  teoretycznej - wykazujecie się wiedzą z historii muzyki (egzamin będzie przeprowadzany w formie ustnej).

Nie później niż 5 miesięcy przed planowanym egzaminem dyplomowym nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych objętych egzaminem dyplomowym poinformują Was o zakresie obowiązujących treści nauczania, stanowiących podstawę przygotowywania zadań egzaminacyjnych.

Wszelakie wątpliwości i zapytania wynikające z nowych przepisów prosimy kierować do dyrekcji lub nauczycieli poszczególnych zajęć. Życzymy owocnej nauki, spokoju i radości z przygotowań do egzaminu dyplomowego.