Kontakt

Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia
ul. Kołłątaja 12
38-200 Jasło
tel: 13 446 53 78 (w godzinach popołudniowych)
lub 666 094 795
email: sekretariat@prsm.edu.pl

Prywatna Szkoła Muzyczna II stopnia
ul. Kołłątaja 12
38-200 Jasło
tel: 13 446 53 78 (w godzinach popołudniowych)
lub 666 094 795
email: sekretariat@prsm.edu.pl

_________

Opłata miesięczna od dnia 1 września 2018 roku wynosi:

  • 250 zł dla Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia
  • 280 zł dla Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia (specjalność instrumentalistyka)
  • 280 zł dla Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia (specjalność wokalistyka)

Opłaty należy wnosić na numer konta:
Bank PEKAO S.A. I O. w Jaśle
24 1240 2337 1111 0010 6283 5175

_________

Inspektor Ochrony Danych
Krzysztof Wójcikiewicz
Email: kontakt@pida.pl