Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020.

Listy kandydatów przyjętych do Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle oraz Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle:

_________

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do nauki gry na instrumentach muzycznych oraz nauki śpiewu.
Oferujemy naukę gry na fortepianie, akordeonie, gitarze, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, sakshornie, puzonie, tubie, organach oraz perkusji.
Ponadto w szkole II stopnia realizujemy również naukę w specjalności wokalistyka.

_________

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać telefonicznie, drogą elektroniczną lub bezpośrednio w gabinecie dyrekcji (I piętro, pokój nr 8).
tel: 13 446 53 78 (w godzinach popołudniowych) lub 516 849 713, 666 094 795, email:sekretariat@prsm.edu.pl

_________

Badanie przydatności dla kandydatów do klasy pierwszej Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle.

Dla kandydatów do klasy pierwszej cyklu cztero- i sześcioletniego przeprowadza się badanie przydatności. Polega ono na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych (słuch muzyczny, pamięć muzyczna, poczucie rytmu) i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

    Zakres badania przydatności kandydata obejmuje niżej wymienione zadania:
    - zaśpiewanie piosenki,
    - usłyszenie wyższego dźwięku spośród zagranych na fortepianie (w przykładach mogą pojawić się dwa takie same dźwięki),
    - powtórzenie głosem zagranych na fortepianie pojedynczych dźwięków,
    - poczucie rytmu – powtórzenie klaskaniem (lub na instrumencie perkusyjnym – tamburyn, klawesy, triangel) prostych rytmów,
    - poczucie tempa – klaskanie lub granie na instrumencie perkusyjnym wraz z graną melodią.

    Kandydaci posiadający umiejętność gry na instrumencie mogą wykonać przygotowany program w ramach badania przydatności.

___________

Zakres egzaminu wstępnego do Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle obejmuje:

1. Na Wydział Instrumentalny

Część praktyczną:

- zagranie przygotowanego programu na instrumencie głównym; w przypadku kandydatów pragnących podjąć naukę na innym instrumencie – sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

Część teoretyczną:

- w formie odpowiedzi ustnej z kształcenia słuchu i audycji muzycznych z zakresu szkoły muzycznej I stopnia.

2. Na Wydział Wokalny

Część praktyczną:

- zaśpiewanie przygotowanego dowolnego repertuaru – jednego lub dwóch utworów, z czego jeden jest w języku polskim; kandydaci mogą śpiewać a cappella, bądź z akompaniamentem (szkoła zapewnia akompaniatora),

 - sprawdzenie predyspozycji głosowych.

Część teoretyczną:

 - w formie odpowiedzi ustnej z kształcenia słuchu i audycji muzycznych z zakresu szkoły muzycznej I stopnia,

- dla kandydatów bez przygotowania muzycznego – sprawdzenie uzdolnień muzycznych.

Kandydaci na Wydział Wokalny winni mieć ukończone 14 lat.

_________

Opłata miesięczna od września 2018 roku wynosi:

  • 250 zł dla Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia
  • 280 zł dla Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia (specjalność instrumentalistyka)
  • 280 zł dla Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia (specjalność wokalistyka)

Opłaty można wnosić na numer konta:
Bank PEKAO S.A. I O. w Jaśle
24 1240 2337 1111 0010 6283 5175

_________

Kwestionariusze i podania: