Wydarzenia

« powrót

Informacja dotycząca prowadzenia zajęć od dnia 19 października

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Na stronie Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie zamieszczono informacje, które regulują pracę szkół artystycznych od dnia 19 października 2020. Treść tych zapisów wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Powyższe regulacje prawne umożliwiły mi podjęcie decyzji dotyczącej dalszego funkcjonowania Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle w obecnej sytuacji epidemiologicznej.
Uwzględniając specyfikę w naszej szkoły informuję, iż zarówno zajęcia z gry na instrumencie oraz pozostałe zajęcia będą odbywać w naszej szkole w sposób stacjonarny, przy zachowaniu reżimu sanitarnego (dotyczy to zarówno strefy żółtej jak i czerwonej).

Jednocześnie intensywnie przygotowujemy się do wdrożenia takich rozwiązań, które w razie pogarszającej się sytuacji epidemicznej, umożliwią nam szybkie przeniesienie zajęć teoretycznych do formy hybrydowej lub zdalnej. Z wielu technicznych rozwiązań wybraliśmy komunikator Discord.
Jest to bezpłatna aplikacja, która może służyć także do celów edukacyjnych. Możliwe są w niej rozmowy głosowe (także video), zamieszczanie materiałów dydaktycznych oraz komunikacja przy pomocy wiadomości tekstowych. Nauczyciele przedmiotów teoretycznych będą mogli zatem kontynuować proces edukacji w sposób zdalny, z wykorzystaniem nowoczesnego i funkcjonalnego narzędzia.
Z komunikatora Discord korzystać mogą uczniowie, którzy ukończyli 13 lat. Zatem prawie wszyscy uczniowie szkoły II stopnia będą mogli samodzielnie założyć konto. W przypadku uczniów, którzy nie ukończyli jeszcze 13 roku życia, potrzebna będzie pomoc rodzica, który założy konto na swoje nazwisko i umożliwi tym samym swojemu dziecku korzystanie z ww. komunikatora.
Założenie konta nie jest trudne, niemniej na naszej stronie w zakładce Dla Ucznia/Informacje zamieścimy krótki filmik instruktażowy, który przygotował Wiktor Lorens, nauczyciel naszej szkoły. Po założeniu konta uczniowie przypisani zostaną do wirtualnych klas, zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć. Zatem lekcje odbywać się będą w tych samych grupach, jak do tej pory. Koordynowanie procesu przypisywania uczniów do poszczególnych klas powierzyłam również Wiktorowi Lorensowi, który wspierał będzie uczniów w prawidłowej obsłudze komunikatora. Przygotujemy także krótki regulamin korzystania z komunikatora. Pomoże to w zachowaniu porządku podczas zajęć zdalnych.

Po pomyślnym uruchomieniu komunikatora w szkole II stopnia, podobne działania wdrażać będziemy w szkole I stopnia (oczywiście za Państwa zgodą).

Wierzę, że wspólnie uda się nam wspierać Państwa dzieci w tym niełatwym czasie, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i emocjonalnej. Żywa muzyka pomaga przetrwać trudne chwile, zatem mam nadzieję, że wysiłek jaki podejmujemy, będzie procentował w przyszłości.

Pozostaję do dyspozycji pod adresem mailowym: leokadia.wrobel@gmail.com

Dyrektor
Leokadia Wróbel