Wydarzenia

« powrót

Informacja dotycząca prowadzenia zajęć

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. przedłużony zostaje okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty do dnia 3 stycznia.  
W związku z powyższym, informujemy, iż w Prywatnej Szkole Muzycznej I stopnia oraz Prywatnej Szkole Muzycznej II stopnia w Jaśle kontynuujemy naukę zdalną, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W razie pytań i wątpliwości pozostaję do dyspozycji pod adresem mailowym: leokadia.wrobel@gmail.com

Dyrektor
Leokadia Wróbel