Wydarzenia

« powrót

Najważniejsze informacje w przededniu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w Prywatnej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Jaśle

Szanowni Rodzice,

pełni nadziei, że nauka od września będzie wyłącznie stacjonarna, przystąpiliśmy do prac związanych z przygotowaniem nowego roku szkolnego. Opracowaliśmy plan lekcji z przedmiotów teoretycznych, który zostanie umieszczony na naszej stronie internetowej w poniedziałek, po zatwierdzeniu go przez Radę Pedagogiczną. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów związane z pandemią zdecydowaliśmy, że nie odbędzie się tradycyjne, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1 września. W tym dniu na godzinę 17.30 do auli PSM zapraszamy jedynie uczniów klasy I cyklu cztero i sześcioletniego Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz klasy I Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia, których ciepło powitamy, powiemy o specyfice nauki w szkole muzycznej, przedstawimy nauczycieli i pokażemy szkołę.

Uczniowie przychodzą do szkoły od dnia 2 września zgodnie z podziałem godzin z przedmiotów teoretycznych. Lekcje z instrumentu należy uzgadniać z nauczycielami od dnia 1 września w szkole lub telefonicznie. O zmianach nauczycieli prowadzących instrument główny poinformujemy na naszej stronie, w zakładce dla ucznia.

Pragniemy także poinformować, że zmianie ulegnie wysokość czesnego. Od września czesne w Prywatnej Szkole Muzycznej I stopnia będzie wynosiło 280 złotych, natomiast w Prywatnej Szkole Muzycznej II stopnia 310 złotych. Przez ostatnie lata nie podnosiliśmy kwoty opłat za szkołę, jednak ogromny wzrost cen i związany z tym wzrost kosztów utrzymania szkoły, wymusił na nas podjęcie decyzji o około 10 procentowym wzroście czesnego. Liczyliśmy na wzrost dotacji, którą szkoła otrzymuje od Centrum Edukacji Artystycznej, jednak ta dotacja w porównaniu do tej, którą otrzymywaliśmy np. w roku 2016 jest niższa, a w związku z postępującą inflacją jest tym bardziej niewystarczająca. Liczymy na zrozumienie i jesteśmy przekonani, że kwota podwyżki nie spowoduje rezygnacji uczniów z nauki w naszych szkołach. Ma ona jedynie utrzymać warunki i poziom kształcenia na jak najwyższym poziomie. Pragniemy też nadmienić, że wszystkie muzyczne szkoły prywatne posiadające uprawnienia szkół publicznych w Polsce mają czesne o wiele wyższe od tego, które proponujemy.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor
Leokadia Wróbel