Wydarzenia

« powrót

Fenomen muzyki

Na drugim Popisie Uczniów szkoły II stopnia połączono aż cztery instrumenty: organy, skrzypce, wiolonczelę i … głos ludzki. Być może takie uogólnienie może budzić małe kontrowersje, ale umiejętność operowania głosem śmiało można porównywać do gry na instrumencie. Oczywiście, zarówno śpiew jak i każdy z wymienionych wyżej instrumentów wymaga odmiennego warsztatu, ale ostateczny efekt ma być ten sam - przekazywanie emocji.
O tym wyjątkowym fenomenie muzyki (nie jedynym rzecz jasna) mogli się przekonać słuchacze zgromadzeni w auli PSM, w dniu 28 kwietnia. Na koncertowej scenie wystąpiły uczennice z klasy śpiewu Kornelii Wojnarowskiej, z klasy wiolonczeli Elizy Lechwar-Nowak, klasy skrzypiec Jana Rysza oraz uczniowie z klasy organów prowadzonej przez Mateusza Gałuszkę.
W repertuarze uczniowskiego popisu zabrzmiały m.in: organowe dzieła J.S.Bacha, a także kompozycje wokalne: W.A.Mozarta, M.Karłowicza, F.Schuberta oraz A.Szałowskiego.
Koncert uczniów przygotowali: Kornelia Wojnarowska oraz Mateusz Gałuszka.